طراحی و توسعه وب سایت اپلیکیشن درخواست پیک موتوری چاپارین

وب سایت معرفی سامانه درخواست پیک موتوری چاپارین، یکی از وب سایت هایی بود که انیمیشن های فراوانی در آن پیاده سازی و به کار گرفته شد. با توجه به حساسیت فراوان در پیاده سازی طرح، تمامی بخش های وب سایت به خواست کارفرما و زیر نظر مستقیم وی انجام پذیرفت.

آدرس وب سایت : chapparin.ir