طراحی و توسعه رابط کاربری مسابقه اینترنتی وب و موبایل اینترنَت. مسابقه اینترنتی اینترنَت با رویکرد مدیریت مصرف انرژی اولین مسابقه آنلاین با هدف ایجاد تعامل میان متخصصان فناوری اطلاعات و متخصصان حوزه انرژی می باشد.

آدرس وب سایت: internat.ir